Mentor

Elke klas heeft in principe twee mentoren. De mentor is voor de leerling de belangrijkste persoon. Bij de start van het schooljaar bestudeert de mentor het dossier en maakt een samenvatting voor de andere docenten. Deze kunnen dan met de leerling een goede start maken. Hij/zij vult het eerste deel van het ondersteuningsplan in. Hij/zij voert daarna met de leerling een POP-gesprek. (POP staat voor 'persoonlijk ontwikkelingsplan') Samen bepalen ze de doelen voor het komende jaar.

De mentor is verantwoordelijk voor de oudercontacten:
- kennismakingsavond (bij de start van het schooljaar)
- oudermiddag/-avond
- contact zoeken met ouders/verzorgers bij signalen van leerlingen
- mailcontact

De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling, ouders en vakdocenten. De mentor verzorgt ook mentorlessen, die in het teken staan van de sfeer in de klas, sociale vaardigheden, studievaardigheden en het regelen van praktische zaken.

Leerlingen uit klas 4 kiezen hun eigen mentor. De gekozen mentor treedt op als coach in de begeleiding gedurende het examenjaar. Deze klassen hebben daarnaast één klassenmentor, die enkel de mentorlessen verzorgt. 

 

 

 Informatie
 
 Fotoalbum
Beeld niet gevonden.
Beeld niet gevonden.Beeld niet gevonden.Beeld niet gevonden.