Ondersteuningsprofiel

Het schoolondersteuningsprofiel (sop) is een document waarin een individuele school vastlegt welke mogelijkheden er zijn om leerlingen te onderwijzen die specifieke begeleiding nodig hebben. Deze mogelijkheden van de school worden zo beschreven, dat de gegevens tussen scholen in het samenwerkingsverband onderling vergelijkbaar zijn.

SOP_Trivium_College_sept._2015.pdf

 

Overgang (speciaal) basisonderwijs - voortgezet onderwijs

 

De overgang van (speciaal) basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is een belangrijk moment voor uw kind. Vanaf dit schooljaar gelden nieuwe regels voor die overgang. Deze regels zijn een gevolg van veranderingen in de regelgeving rond het schooladvies en de centrale eindtoets (CITO) én de wetgeving Passend Onderwijs. Voor meer informatie: www.nieuweregelgevingovergangpo-vo.nl


 Informatie
 
 Fotoalbum