Leerlingen en school

Verwachtingen en afspraken

Wij gaan ervan uit dat iedereen zich verantwoordelijk wil voelen voor zichzelf, voor de ander en voor het gebouw. In een aantal punten hebben we beschreven wat we van elkaar verwachten.      

 • Iedereen hoort erbij, we sluiten niemand buiten.
 • We gaan respectvol met elkaar en elkaars spullen om.
 • Iedereen draagt verantwoordelijkheid voor een positieve houding en stelt zich open voor de ander. 
 • Verschillen zijn uitdagingen om elkaar beter te leren kennen. 
 • Samen maken we de school; iedereen draagt een steentje bij om ons gebouw netjes en schoon te houden.
 • We zijn een leerhuis. 
 • We zijn een “gezonde school”.

Goed samenleven op school betekent ook dat we een beperkt aantal concrete afspraken met elkaar maken, waar we ons allemaal aan houden en elkaar op mogen aanspreken. Deze zijn:

 • Je bent verantwoordelijk voor je eigen spullen.
 • Er gaat geen schoolbel. Je bent op tijd in de les en op je afspraak. De docent bepaalt of je op tijd bent.
 • Iedereen gaat verantwoordelijk om met zijn of haar mobiele  telefoon en andere apparatuur. Tijdens de les gebruik je deze alleen met toestemming van de docent.
 • Oortjes/koptelefoons mogen worden gebruikt met toestemming van de docent.
 • Een gezonde school betekent gezonde voeding. Grootverpakkingen en energydrank zijn niet toegestaan op school.
 • Leerlingen van klas 1 en 2 blijven op het plein. Leerlingen van leerjaar 3 en 4 mogen van het plein.

De school moet een prettige plek zijn, dus ook een veilige plek.

Veilige school

 • Wij zijn een rookvrije school.
 • Drugs en alcohol zijn niet toegestaan.
 • Messen e.d. horen niet op school.
 • Pesten accepteren we niet, ook niet via social media.

Bij het overschrijden van veiligheids- en gedragsregels nemen we passende maatregelen. Er kan overgegaan worden tot een sanctie, een officiële waarschuwing, een schorsing of een verwijdering. Bij een officiële waarschuwing, schorsing of verwijdering wordt altijd contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Afhankelijk van de overschrijding schakelen wij de politie in.

Waardevolle spullen
De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun school- en overige waardevolle spullen. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij vermissing of diefstal van een mobiele telefoon of overige waardevolle spullen. De school stelt elke leerling in de gelegenheid gedurende zijn/haar loopbaan op mavo Trivium College een kluisje te huren waar hun waardevolle spullen veilig zijn. 

 Informatie
 
 Fotoalbum