Leerlingenraad

leerlingenraad_foto_website.jpg
Samen maken we de school

De leerlingenraad bestaat uit gekozen leerlingen. Elke klassenvertegenwoordiger zit in de leerlingenraad.

De docenten die in de medezeggenschapsraad zitten, leiden de leerlingenraad. Samen met de voorzitter van de leerlingenraad wordt de agenda gemaakt en de vergadering geleid.

Twee keer per periode komt de leerlingenraad bij elkaar.
 

 
  

 

  

 Informatie
 
 Fotoalbum