Leerwegen

Op Mavo Trivium College worden
twee leerwegen aangeboden (met en zonder lwoo):
  • de theoretische leerweg (MAVO)
  • de gemengde leerweg
  
Diploma 'mavo' bestaat uit 6 theorievakken.
Diploma 'mavo plus theorie' bestaat uit 7 theorievakken.
Diploma 'mavo plus beroeps' bestaat uit 6 theorievakken en het beroepsprofiel: Dienstverlening & Producten
Diploma 'gl' bestaat uit 5 theorievakken op mavo-niveau en het beroepsprofiel Dienstverlening & Producten.
 Informatie
 
 Fotoalbum