PTA

Het schoolexamen, dat al in leerjaar 3 begint, wordt vastgelegd in het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting. Dit is voor leerlingen een belangrijk overzicht. 

Alle toetsen die in het kader van het schoolexamen worden afgenomen, staan in het PTA. Ook lees je de wegingen van elke toets en hoe het schoolexamencijfer van leerjaar 3 tot stand komt.

Klik op onderstaande links voor het PTA van leerjaar 3 en leerjaar 4 en voor het examenreglement, waarin alle rechten, plichten en regels omtrent het (school)examen beschreven staan.

Examenreglement_MAVO_Trivium_College_2018-2019.pdf

PTA_mavo_3_2018-2019.pdf

PTA_mavo_4_2018-2019.pdf

 

 Informatie
 
 Fotoalbum