Ouders en school

Wij hechten veel waarde aan de betrokkenheid van ouders bij de school. Op het voortgezet onderwijs is het contact met ouders wellicht minder intensief dan op het primair onderwijs, toch gaan wij uit van een samenwerkingsdriehoek: leerling, ouder(s), school. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de leerling.

Voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt. Mochten er vragen zijn, zoek dan gerust contact met hem of haar.
Omdat we een nieuwe school zijn vinden we het extra belangrijk dat ouders meedenken over de mavo. We zullen feedback vragen en hopen op betrokkenheid en  ideeën van uw kant. Informatie hoe we dit vorm gaan geven volgt nog.
 
 
 
 Informatie
 
 Fotoalbum