Klachtenregeling

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Ouders kunnen ontevreden zijn over het rooster, de lesmethoden, de wijze waarop hun kind begeleid, beoordeeld of bestraft wordt. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding weggenomen worden.
 
Klachten die naar de mening van ouders/leerling niet naar behoren zijn opgelost, kunnen worden onderworpen aan het objectieve onderzoek van de klachtencommissie, waarbij de school is aangesloten.
 
Door op onderstaande link te klikken, kunt u zien bij wie u moet zijn met uw klacht.

Klachtenregeling_Mavo-TC.pdf

 
De Mavo heeft een interne vertrouwenspersoon. Dit is mevrouw Saskia Bast (s.bast@triviumcollege.nl) Er is ook een externe vertrouwenspersoon.

 

 Informatie
 
 Fotoalbum