Verantwoording

De Mavo is ontstaan door het samengaan van locatie Trias (Dierenriem 11) en locatie Mondriaan (Columbusweg 40). Met ingang van van schooljaar 2015-2016 volgen de basis-/kaderleerlingen onderwijs op de Dierenriem, de gl/mavo-leerlingen op de Columbusweg.

De informatie hieronder is van schooljaar 2014-2015.
 
Via de website 'www.scholenopdekaart.nl' kunt u zien hoe Trivium College, locatie Mavo presteert ten opzichte van andere scholen en hoe ouders en leerlingen de school waarderen.
 
Klik op de link hieronder:
 
www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/1824/Mavo-Trivium-College/categorie/waardering

In februari 2016 zijn ouders en leerlingen uitgebreid geënquêteerd. Naast de 'verplichte vragen' vanuit  'Vensters voor verantwoording / scholenopdekaart' hebben we leerlingen en ouders ook vragen voorgelegd over ons onderwijsaanbod, het contact met medewerkers, huiswerk en toetsen, de communicatie met thuis, enz. Leerlingen en ouders scoorden de vragen op een schaal van 1 tot 4. 
De uitslag van het tevredenheidsonderzoek zal, in overleg met MR, leerlingenraad en het team van de locatie, de basis vormen voor het maken van een verbeterplan ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs op Trivium College en zal onderdeel gaan uitmaken van het teamplan voor het schooljaar 2016-2018.  

Kopie_van_vragen_leerlingen_2016_april__scores__opmaak.pdf

leerling-tevredenheid_februari_2016.pdf

ouder-tevredenheid_februari_2016.pdf

 

 

 Informatie
 
 Fotoalbum