Brugfunctionaris

Wat doet een Brugfuctionaris?

Zoals u weet hebben er de afgelopen jaren allerlei veranderingen plaats gevonden in de verschillende gemeentes op het gebied van de zorgstructuur. Elke gemeente heeft nu een sociaal (wijk)team  waar u terecht kunt voor vragen op het gebied van jeugdzorg, opvoeding van kinderen, gezondheidszorg, welzijn, psychische problemen, ouderenzorg en meer. Daar is onlangs één discipline aan toegevoegd: De brugfunctionaris.  
Deze functionaris vormt de brug tussen het wijkteam en school en zal vanuit deze positie verschillende taken binnen school hebben. Hij onderzoekt wat er nodig is om het schoolse probleem op te lossen en zo nodig de verbinding naar de jeugdhulp te leggen. Hij werkt vanuit het systeem van de school en kan daarom ouders benaderen als ouders van de leerling zonder dat er een ondersteuningsvraag vanuit de thuissituatie ligt. Is de zorg vraag breder en zwaarder dan de leefomgeving van school dan wordt verbinding gemaakt met het sociale (wijk)team waar de leerling woont. 

Onze Brugfunctionaris Ali Hasnaoui stelt zich voor:

 

Ik ben Ali Hasnaoui.  Ik ga vanuit het wijkteam een spreekuur houden op school. Heb je een vraag of zit je met een probleem en wil je dit bespreken met iemand, dan ben je welkom bij mij. Ik neem je vraag heel serieus en ik ga samen met jou kijken naar oplossingen. Je kan tijdens mijn spreekuren gewoon binnen komen en zonder afspraak. 

Maandagmiddag van 12.30 - 16.30 uur

Woensdagochtend van 8.30 – 12.30 uur

 Informatie
 
 Fotoalbum