Logopedie

Logopedie op het Praktijkonderwijs Trivium College 

Logopedie kan de leerlingen op school ondersteunen met hun communicatie mogelijkheden.

Een goede communicatie is belangrijk voor je zelfstandigheid. Communicatie kan mondeling of schriftelijk zijn. 

Taal speelt een belangrijke rol bij communicatie. De logopedist geeft extra les aan de leerlingen die dat vooral in de mondelinge communicatie nodig hebben.

Wanneer?

- als je zelf een vraag hebt

- als het besproken is met je mentor

- als ouders een vraag hebben      

 Voor meer informatie: nieuwsbrieflogopedie:  

 Informatie
 
 Fotoalbum