Pretty woman en Girls Talk

Pretty Woman is een samenwerkingsproject van Stichting Stade en De Rading. De medewerksters van Pretty Woman bieden allen voorlichting, individuele- en groepshulpverlening aan meiden en jonge vrouwen tussen de 12 en 23 jaar. Meiden kunnen terecht met vragen over volwassen worden, seksualiteit, risicovolle contacten (o.a. loverboys) en misbruikrelaties. Zo wil Pretty Woman voorkomen dat meiden in misbruikrelaties terechtkomen en ondersteuning bieden om het patroon te doorbreken, dat de misbruikrelaties in stand houdt.

De individuele en groepsbegeleiding is in deze methodiek vastgelegd en voorzien van een theoretische onderbouwing. In de methodiek staan de volgende vier inhoudelijke pijlers centraal: identiteit versterken, relaties & intimiteit, seksualiteit en traumaverwerking.

Girls' Talk is een groepscounselingprogramma voor seksueel actieve, kwetsbare meisjes van 14 tot 18 jaar met een relatief laag opleidingsniveau. Het programma is gericht op hun seksuele ‘empowerment’ en weerbaarheid. Het is de bedoeling om hun seksuele gezondheid en welzijn te verbeteren. In het programma wordt daarom niet alleen aandacht besteed aan veilig vrijen en geslachtsgemeenschap, maar er wordt ook gesproken over het realiseren van plezierige seksuele ervaringen, vrij van dwang, discriminatie en geweld.

Het programma kan bij ons  op school worden ingezet als wij signalen krijgen dat er meisjes zijn die baat zouden hebben hierbij

 Informatie
 
 Fotoalbum