Medium arrangement met Auris

Ambulante begeleiding door Auris

Sinds 1-8-2012 werken Auris en Trivium College samen met als doel om kinderen met spraak- taal- problematiek in het regulier onderwijs beter te begeleiden. Twee ambulant begeleiders van cluster 2 begeleiden leerlingen met spraak- taalproblematiek en ondersteunen vooral docenten in het omgaan met leerlingen met deze problematiek.

De ondersteuning vanuit Auris van zowel de leerlingen als docent richt zich op de volgende domeinen:

  • taal (o.a. woordenschat, luisteren, leer strategieën in relatie tot taal, taalverwerving in relatie tot vreemde talen)
  • sociaal emotionele ontwikkeling in relatie tot de cluster 2 problematiek (o.a. communicatieve vaardigheden, assertiviteit)
  • leren leren (o.a. plannen, leerstrategieën, zelfreflectie, disipline)


Wat zijn de verschillen met een school zonder medium arrangement?

geen medium arrangement: de ambulante begeleider komt 1x in de 6 weken voor de leerling en zijn mentor.

medium arrangement: de ambulante begeleider komt elke week voor de leerling en zijn mentor en de andere docenten/werkmeesters die de leerling begeleiden. 

Afbeeldingsresultaat voor koninklijke auris groep

 Informatie
 
 Fotoalbum