Training Rots & Water en Toon

Op het praktijkonderwijs wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Naast de lessen SVL (sociale vaardigheidslessen) wordt er voor een kleinere groep leerlingen een aantal speciale lessen gegeven. In overleg met u en uw kind kunnen wij zo’n training aanbieden. Voor de eerste en de tweedejaars is er op het Praktijkonderwijs Trivium College een eigen programma, TOON ontwikkeld.

In TOON wordt vooral gewerkt aan:

• het durven praten in een (kleinere) groep,
• het leren herkennen en benoemen van gevoelens,
• het durven geven van een mening,
• zelfwaardering en eerlijkheid,
• het uitwisselen van ervaringen,
• het beter functioneren in het groepsgebeuren,
• Stermomenten, het leren kijken naar wat goed gaat.

Het trainingsprogramma Rots & Water is bedoeld voor leerlingen die:

• steviger in hun schoenen moeten leren staan,
• meer zelfvertrouwen nodig hebben,
• moeten leren hun energie te beheersen,
• niet voor een andere verbale training in aanmerking komen.
 
De trainingen worden verzorgd door eigen docenten van school. Onze trainers zijn:
• Dhr Pim Rijswijk
• Mevr. Tineke Toering
 Informatie
 
 Fotoalbum