Zorgplan 2016-2018

UITGANGSPUNTEN ONDERSTEUNINGSSTRUCTUUR

• Onze school biedt leerlingen de basisondersteuning die in ons SOP wordt beschreven.

• Wij vinden dat de zorg een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle medewerkers, de leerling en de ouders/verzorgers.

• Alle leerlingen hebben een digitaal OndersteuningsPlan waarin relevante gegevens worden opgenomen en de leerling wordt gevolgd gedurende de schoolloopbaan. In een IOP worden de stimulerende en belemmerende factoren vastgelegd en worden er doelen besproken waaraan een leerling gaat werken.

• Indien er aanleiding toe is, krijgt een leerling een Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP), waarin afgesproken doelen en interventies worden beschreven.

• We maken onderscheid tussen de interne en de externe ondersteuning.

De interne ondersteuningsstructuur op het Trivium College verloopt via zogenoemde professionele momenten (PM-structuur).

Download via onderstaande link het hele zorgplan: Zorgplan_Praktijkonderwijs_TC_2016-2018.pdf

  • Pestprotocol 
Download via onderstaande link het pestprotocol

pestprotocol_26-03-2014.pdf

 Fotoalbum