De leerjaren

1e en 2e leerjaar


De eerste twee leerjaren zijn de basisjaren. Daarin maken alle leerlingen kennis met de praktijkvakken en krijgen ze theorievakken zoals rekenen, wiskunde, Nederlands en Engels. Uw kind/pupil krijgt deze lessen in de eigen klas. Veel theorielessen worden door de mentor gegeven. In de loop van het tweede jaar worden leerlingen begeleid richting profielkeuze. Ze kunnen kiezen uit zorg en zakelijke dienstverlening en techniek. Binnen deze twee profielen zijn veel verschillende vakrichtingen mogelijk. In de basisjaren lopen leerlingen stage in het ABC. In sommige gevallen mogen ze al op begeleide stage bij de Formido of Hoogvliet.


Elke Vrijdagmiddag wordt de weekafgesloten met een leuke activiteit. Soms is dat met alle leerlingen uit de onderbouw bijv. Bowlen. Andere weken kunnen ze kiezen uit diverse activiteiten. Bijv voetballen, dansen of cup cakes maken.


3de leerjaar


Naast het vervolg van de theorielessen is er in het 3de  jaar meer aandacht voor stage. Er zijn verschillende vormen van stage. Van begeleide stage tot zelfstandige stage. De stage wordt rustig opgebouwd. De leerlingen beginnen over het algemeen eerst met een begeleide stage waarbij een stagebegeleider op de werkvloer aanwezig is. Als uw zoon/ dochter/pupil er klaar voor is, gaat hij of zij zelfstandig op stage. Aan de stage gaat altijd een oudergesprek vooraf. De keuze van de stage sluit uiteraard aan op de profielkeuze.

De eigen vertrouwde mentor verzorgt de stagebegeleiding.


In de 3e klas wordt ook veel aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van uw kind. Zo is er kunst-sport waarin leerling kunnen kiezen uit diverse sportactiviteiten of culturele en/of creatieve activiteiten. Ook kunnen leerlingen zich opgeven voor diverse Trainingen, zoals:  EHBO, typen, visagie, algemene techniek.


4e leerjaar


In het vierde leerjaar wordt uw zoon/ dochter/pupil voorbereid op uitstroom naar werk of doorstroom naar een vervolgopleiding. Zij volgen ongeveer 2 dagen per week theorievakken en branchegerichte cursussen gericht op hun uitstroom- of doorstroomprofiel. De andere 3 dagen lopen de leerlingen zelfstandige stage ook gericht op hun uitstroom- of doorstroomprofiel.

Uw kind/pupil krijgt dit schooljaar ook een beroepsgericht assessment om vast te stellen of de beroepskeuze de juiste is. Of dat er nog andere talenten of interesses zijn.


5e leerjaar


Leerlingen die doorstromen naar een vervolgopleiding kunnen AKA niveau 1 (Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent) doen. De leerlingen die doorstromen naar werk besteden dit leerjaar aan het behalen van hun branchegerichte certificaten. A

ls uw zoon/dochter/pupil aan het werk gaat, regelt een jobcoach de begeleiding op de werkplek. Dit doen we om de overgang van school naar werk succesvol te laten verlopen. De AKA opleiding wordt op onze locatie gegeven onder verantwoordelijkheid van het MBO en het examen wordt ook afgenomen door MBO. Uw kind/pupil kan een MBO diploma halen als hij/zij bij ons op school zit. (AKA niveau 1 wordt in 2016-2017 Entree opleiding)


 Informatie
 
 Fotoalbum