Toetsen

Op school krijgen alle leerlingen regelmatig theorie- of praktijktoetsen. Met de theorie toetsen kunnen we zien welke lesstof de leerling beheerst en waar nog extra aandacht aan besteed moet worden. We doen ook methode onafhankelijke toetsen. Met zo’n toets kunnen we meten op welke didactische leeftijd (DLE) de leerling de stof beheerst en kunnen we het referentieniveau vaststellen.


Referentie Niveau 1F is het niveau dat leerlingen aan het einde van de basisschool moeten hebben gehaald. Het is ook het streefniveau voor leerlingen in het praktijkonderwijs. Niveau 2F is het niveau dat leerlingen aan het einde van het vmbo en mbo 2 en 3 moeten hebben gehaald.

Op het praktijkonderwijs Trivium College zetten we de volgende toetsen of instrumenten in, om uw kind/ pupil beter te kunnen begeleiden:  

 Informatie
 
 Fotoalbum