Ons onderwijs

Een leerling op het Praktijkonderwijs Trivium College krijgt onderwijs dat zo goed mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden en de begeleidingsbehoefte van uw kind/pupil.

In de regel geldt: hoe langer uw kind op het Praktijkonderwijs Trivium College zit, hoe individueler het leerprogramma wordt. Dit hangt zeker af van de richting die uw kind / pupil op wil.

Een leerjaar is verdeeld in vier periodes. Deze zijn gekoppeld aan thema’s als gezondheid, vrije tijd, wonen, werken en goed burgerschap. Elke periode sluit de leerling af met een prestatie en een presentatie. Daarnaast werken de leerlingen in elke periode aan de leerdoelen uit hun Persoonlijk Ontwikkel plan (POP). De POP-doelen worden tijdens de POP gesprekken geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. De periode wordt afgesloten met een Triviumweek. In deze speciale week wordt samen met de leerling of klas stil gestaan bij de behaalde resultaten. Soms worden successen zelfs op een feestelijke manier met elkaar gevierd. In het oudergesprek met de mentor van uw kind/ pupil wordt u op de hoogte gebracht van deze behaalde successen.


 Informatie
 
 Fotoalbum