De leerling is de maat

De leerling is de maat’ betekent dat we rekening houden met verschillen. Voor elke leerling wordt daarom een individueel ontwikkelingsplan (IOP) opgesteld. In dit IOP is ook een ontwikkelingsperspectief (OPP) opgenomen. Er wordt ingeschat wat je uitstroombestemming zal zijn. Ook wordt afgesproken welke ondersteuning en begeleiding je nodig hebt om die te bereiken. Het ontwikkelingsperspectief wordt twee keer per schooljaar tijdens de rapportage besproken met jou en je ouders en waar nodig bijgesteld.

Een onderdeel van het IOP is het POP (het Persoonlijk Ontwikkel Plan) Iedere leerling ontwikkelt zich immers op zijn eigen manier. Uw kind/pupil bespreekt met de mentor de persoonlijke leerdoelen in het POP-gesprek Daarin spreek uw kind/ pupil af aan welke competenties en leerdoelen hij/zij gaat werken en hoe hij/zij dat gaat doen.

Met het POP als leidraad werkt de leerling doelgericht aan zijn of haar ontwikkeling. Behaalde competenties worden vastgelegd in het portfolio van de leerling.


Vier keer per jaar bespreken we de voortgang met uw kind/pupil. Dan maken we nieuwe afspraken en stellen we de leerdoelen bij. Vier keer per jaar verwachten we u samen met uw kind/pupil op school. Er zijn 2 rapportages en 2 portfolio- / POP-gesprekken voor u en uw kind/pupil.

portfolio

Het hele jaar door werken leerlingen aan uiteenlopende opdrachten. Hierdoor doen ze nieuwe vaardigheden op en ontdekken ze kwaliteiten van zichzelf. In het portfolio verzamelen ze werkstukken en andere bewijzen van hun leerproces. Voor de leerlingen en het leerproces is de portfolio een heel belangrijke map! Tijdens het oudergesprek presenteert uw zoon/dochter/pupil het eigen portfolio.

Afbeeldingsresultaat voor portfolio

 Informatie
 
 Fotoalbum