De begeleiding

Mentor

Elke klas heeft een (duo-)mentor. Deze is het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders(s)/ verzorger(s) die aan hem of haar zijn toegewezen. De mentor staat altijd klaar voor zijn leerlingen. De mentor geeft  op het praktijkonderwijs Trivium College zoveel mogelijk lessen, de AVO-lessen, aan zijn of haar klas. De mentor is op het moment dat de leerling stage mag en wil lopen, ook diegene die de leerling begeleidt op het stagebedrijf.

Mentorcoach en zorg-coördinator


Elke mentor wordt bij het begeleiden van leerlingen ondersteund door de mentorcoach en/of afdelingsleider. De begeleiding wordt regelmatig besproken tijdens een structureel overleg  tussen mentor en mentorcoach en tijdens het kernteamoverleg met alle docenten. 

De mentorcoach op het praktijkonderwijs Triviumcollege is Mevr. Tineke Toering. Email: t.toering@triviumcollege.nl


In het Internzorgoverleg worden complexere hulpvragen van leerlingen besproken. Dit overleg wordt voorgezeten door de zorg-coördinator. In dit overleg zijn betrokken: de mentorcoach, zorg-coördinator, de schoolpsycholoog, maatschappelijk werk en de internbegeleider. Heeft u als ouder(s)/verzorger(s) een vraag, dan kunt u in eerste instantie terecht bij de mentor van uw kind/pupil.

De zorgcoördinator is verantwoordelijk voor de extra begeleiding in de school. Hij/zij houdt het overzicht over de begeleiding en zorgt ervoor dat alle leerlingen op het juiste moment de begeleiding / ondersteuning krijgen. De zorgcoördinator heeft regelmatig contact en overleg met verschillende hulpverlenende instanties zoals: het wijkteam, SAVE, SOVEE en MEE.

De zorgcoördinator op het praktijkonderwijs Trivium College is Mevr. Denise Hemels.  Email: d.hemels@triviumcollege.nl

Ambulante begeleiding door Auris

Sinds 1-8-2012 werken Auris en Trivium College samen met als doel om kinderen met spraak- taal- problematiek in het regulier onderwijs beter te begeleiden. Twee ambulant begeleiders van cluster 2 begeleiden leerlingen met spraak- taalproblematiek en ondersteunen vooral docenten in het omgaan met leerlingen met deze problematiek.


 Informatie
 
 Fotoalbum