Diploma's en certificaten

We hebben een groot cursus aanbod. Samen met ouder(s)/verzorger(s) en de mentor maakt uw zoon/dochter/pupil een keuze om certificaten te behalen of een cursus te doen die passend is in het profiel en de gekozen vakrichting. Omdat we een netwerkschool zijn, zoeken we ook naar cursussen en passende opleidingen buiten onze school. Zie: de opleidingsgids om meer te weten te komen over de inhoud van de (certificaat) traingen en cursussen.

 

Trainingen en Cursussen

 • EHBO
 • Typen
 • Technisch tekenen
 • Algemene techniek
 • Basiscursus Veilig werken
 • Bloemsierkunst
 • Motorvoertuigen techniek
 • Car-care
 • Visagie
 • Knippen hair stylen
 • Dierverzorging

Branche gerichte certificaat traininingen

 • Werken in de Zorg
 • Schoonmaak in de groothuishouding
 • Receptionist - Telefonist
 • Winkelmedewerker
 • Werken in de keuken
 • vooropleiding assistent mobiliteitsbranche (motorvoertuigen)
 • Heftruck
 • BVCA  
 • Machinale houtbewerking & banktimmeren

Diploma's

 • Diploma praktijkonderwijs
 • IVIO Nederlands
 • IVIO Rekenen
 • IVIO Engels
 • AKA MBO niveau 1(Arbeids geKwalificeer Assistent) in samenwerking met MBO Amersfoort
 • HAS, horeca assistent mbo niveau 1  in samenwerking met MBO Amersfoort
 • Lassen Mig/Mag 1 & 2 en Tig  praktijkgedeelte in samenwerking met MBO midden Nederland

De leerlingen krijgen bij het verlaten van het praktijkonderwijs Trivium College het diploma praktijkonderwijs. De behaalde bewijzen, certificaten en diploma's worden verzameld in het uitstroomportofolio van de leerling. Deze krijgt de leerling mee bij het verlaten van de school. 

 Het praktijkonderwijs Trivium College werkt intensief samen met:

Afbeeldingsresultaat voor mbo amersfoort


 Informatie
 
 Fotoalbum