Stage in het praktijkonderwijs

Het praktijkonderwijs van het Trivium College biedt leerlingen de mogelijkheid om hun talenten optimaal te ontwikkelen. Elke leerling volgt een persoonlijk leertraject, afgestemd op zijn/haar mogelijkheden.Onder begeleiding van een professioneel team vinden leerlingen hun weg naar zelfstandigheid in een uitdagende leeromgeving.

Een belangrijk onderdeel van de opleiding vormt de stage. Leerlingen worden met behulp van stage opgeleid tot goede betrouwbare werknemers.

Dit proces begint al in de 2de klas met interne stage. Op school worden de leerlingen onder begeleiding van een docent getraind om zelfstandig taken uit te voeren binnen de school. Dit gebeurt in het AT your service. Hier leren ze opdrachten binnen de school uitvoeren. Te denken valt aan licht administratief werk, facilitair werk en het assisteren van de conciërge.

In klas 3 en soms al in klas 2 afhankelijk van de leeftijd  gaan de leerlingen op begeleide stage.  Onder toezicht van een vastebegeleider  gaat een groepje van maximaal 5 leerlingen stage lopen(werken) in een echt bedrijf. Hier worden de eerste arbeidscompetenties aangeleerd. Dit doen de leerlingen een dagdeel in de week en voor een periode van 6 tot 10 weken. Wanneer dit traject met succes is voltooid, mag de leerling in overleg met zijn mentor een zelfstandige stage plaats gaan zoeken passend bij het gekozen profiel.  Wanneer een leerling welkom is bij een stagebedrijf wordt er door de mentor een stagecontract gemaakt, waarin alle afspraken staan. Dit stagecontract wordt door zowel leerling en ouder ondertekend. Ons streven is dat een leerling tijdens zijn schoolloopbaan minimaal bij 3 stage bedrijven werkervaring heeft opgedaan.  In klas 3 lopen de leerlingen minimaal 2 dagen zelsfstandige stage. De mentor komt regelmatig op stage bezoek om te bespreken hoe het gaat.  

Vanaf klas 4 gaan de leerlingen 3 dagen per week zelfstandige stage lopen met als uitstroom doel werk of de ervolgopleiding Entree (niveau1). 

Al onze mentoren zijn opgeleid tot stagecoach, zodat de leerling maar één aanspreekpunt heeft. Daarnaast kan de mentor zijn bevindingen tijdens zijn stagebezoeken direct vertalen naar de theorie of praktijklessen in de klas. De mentor heeft daardoor een zeer nauw contact met de leerling. Samen met de leerling wordt het uitstroom traject bepaald waarin stage of werk een belangrijk aspect is?  

Bij deze 2 bedrijven doen onze leerlingen hun eerste stage ervaring op;

Afbeeldingsresultaat voor hoogvliet logo

Afbeeldingsresultaat voor formido logo Informatie
 
 Fotoalbum