Klachtenregeling en vertrouwenspersoon

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Ouders kunnen ontevreden zijn over het rooster, de lesmethoden, de wijze waarop hun kind begeleid, beoordeeld of bestraft wordt. De meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerling, personeel en schoolleiding weggenomen worden.

Klachten die naar de mening van ouders/leerling niet naar behoren zijn opgelost, kunnen worden onderworpen aan het objectieve onderzoek van de klachtencommissie, waarbij de school is aangesloten

 
Door op onderstaande link te klikken, kunt u zien bij wie umoet zijn met uw klacht.

Klachtenregeling_locatie_Praktijkonderwijs.docx

Locatie Praktijkonderwijs heeft 3 interne vertrouwenspersonen en één externe vertrouwenspersoon.

interne vertrouwenspersonen
  • mevr. E. Hattink
  • mevr. P. Stolwijk (in opleiding)
  • dhr. M. Notermanns
 
externe vertrouwenspersoon
  • mevr. M. Visser (Rienks Arbodienst, T. 033-4942280)


 
.
 Informatie
 
 Fotoalbum