DMR

Deel-Medezeggenschapraad (DMR)

Iedere school neemt belangrijke beslissingen die te maken hebben met het onderwijs. Ouders kunnen hierover meedenken in de MR. Zij adviseren de directie over onderwerpen als lesaanbod en ouderbijdrage. De directie is eindverantwoordelijk, maar de argumenten van de medezeggenschapsraad wegen zwaar mee in het uiteindelijke beslissing.

Door actief te zijn in de MR kunt u invloed uitoefenen op de gang van zaken op het Trivium College in het algemeen en op de locatie Praktijkonderwijs in het bijzonder.

Via school kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter de heer Van Dalen (c.vandalen@triviumcollege.nl).

U kunt ook een e-mail sturen naar mrpraktijkonderwijs@triviumcollege.nl.

In de DMR van het Trivium College zitten ook vertegenwoordigers van de twee andere locaties, de Mavo en het Vmbo.

 


 Informatie
 
 Fotoalbum