Schoolkosten & Leermiddelen

Ouderbijdrage

Naast het gewone programma zijn er ook veel activiteiten waar de overheid niet aan bijdraagt. Om deze activiteiten mogelijk te maken, is er in overleg met de MR een vrijwillige ouderbijdrage van € 150,- per schooljaar afgesproken.

U kunt dit in één keer betalen of verspreiden over drie termijnen van € 50,- die betaald moeten worden in september, januari en april. In de ouderbijdrage zit ook de bijdrage voor het kamp in het eerste en vierde leerjaar. In een schriftelijke overeenkomst tussen de ouder(s)/verzorger(s) en de school wordt de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage geregeld. Bij ondertekening van deze overeenkomst bestaat de verplichting om te betalen.

Andere schoolkosten

Aan het begin van het schooljaar krijgt de leerling een brief waarin staat welke schoolspullen uw zoon/dochter/pupil nodig heeft. Lesboeken en werkboeken worden door school aangeschaft.

Voor bepaalde opleidingen dient uw kind/ pupil eigen materialen aan te schaffen, bijvoorbeeld werkschoenen bij ‘t lassen. Dit is voor rekening van de ouder(s)/ verzorger(s). In enkele gevallen kunnen bepaalde benodigdheden van de school geleend worden.

 Informatie
 
 Fotoalbum