Ouders en school

Contact ouder(s)/verzorger(s) - school

Als school hechten we veel waarde aan een positief en goed contact met de ouder(s)/ verzorger(s). Uw kind/pupil kan zich namelijk beter ontwikkelen als er een goede samenwerking is tussen ouders en docent. Bij vragen en/of problemen kunt u direct contact met ons opnemen. Wij zullen dat ook doen. Dit doen wij bijvoorbeeld wanneer onduidelijk is waarom een leerling niet op school is. U bent welkom om mee te denken, mee te helpen of om gewoon eens langs te komen. 

Op de volgende manier onderhouden we contact met u:

In oktober worden de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit klas 1 uitgenodigd voor een gesprek waarin het I.O.P.-startformulier wordt besproken.

Na elke ‘periode van 10 weken’  in de Triviumweek wordt u geïnformeerd over de voortgang, de ontwikkeling en het portfolio van uw zoon/dochter/pupil.  Uw zoon/dochter/pupil is daarbij altijd aanwezg. Het gaat immers over zijn of haar toekomst. In Periode 2 en 4 ontvangt u een Rapportage verslag zoon/dochter/pupil.

Tijdens de eerste Triviumweek wordt u ook geïnformeerd over de mogelijkheden van het Praktijkonderwijs Trivium College, en wat u van de school mag verwachten.

Gemiddeld een keer per 3 maanden informeren we u met onze nieuwsbrief over de ontwikkelingen op de school. Deze nieuwsbrief is ook terug te vinden op onze website onder de button: Nieuws

 Informatie
 
 Fotoalbum