Organisatie

Het Trivium College bestaat uit 3 locaties:

• VMBO Trivium College

• Mavo Trivium College

Praktijkonderwijs Trivium College

Het Trivium College verzorgt openbaar onderwijs. Leerlingen uit Amersfoort en omgeving kunnen bij ons terecht. Door de kwaliteiten van de huidige drie scholen te bundelen, zijn we in staat beter maatwerk te bieden in onderwijs en begeleiding.

Met maatwerk bedoelen wij dat leerlingen van praktijkonderwijs, Mavo, Vmbo, met en zonder leerwegondersteuning, maximaal worden uitgedaagd om hun talenten te ontdekken en te ontplooien.

Iedere leerling is anders en heeft binnen het praktijkonderwijs zijn eigen leertraject. Niet alleen met praktijkvakken. Theorielessen zijn een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.

Leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring praktijkonderwijs kunnen tot onze school worden toegelaten. Elke leerling heeft zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en wensen. Daarom stellen we in overleg met u en uw kind/pupil een passend onderwijstraject samen, gericht op werk of vervolgopleiding. Praktijkonderwijs Trivium College is een kleinschalige school waar ongeveer 100 leerlingen onderwijs volgen.

Organisatie Praktijkonderwijs Trivium College

De dagelijkse leiding op Praktijkonderwijs Trivium College in handen van de afdelingsleider;

 • dhr. G. Spoelder

De directie van het Praktijkonderwijs bestaat uit:               

 • dhr. J.B. Nijhof en dhr. G. Spoelder

 

Afbeeldingsresultaat voor onderwijsgroep amersfoort

 

Onderwijsgroep Amersfoort

Het Trivium College is een onderdeel van de Stichting Onderwijsgroep Amersfoort. Onder deze stichting vallen de volgende scholen voor openbaar en speciaal voortgezet onderwijs;

 • De Amersfoortse Berg (havo, vwo)
 • ’t Atrium (mavo, havo, atheneum, tweetalig vwo en sportklassen)
 • Trivium College (Mavo, Vmbo en Praktijkonderwijs)
 • Stedelijk gymnasium Johan van Oldenbarnevelt (gymnasium)
 • Vathorst College (vmbo-t, havo-vwo)
 • D.Q.R. Mulock Houwerschool (VSO en SO)
 • De Sprong (VSO en SO)

De Stichting is één organisatie die bestaat uit verschillende, relatief zelfstandige scholen. Deze scholen richten zich op verschillende doelgroepen en geven vorm aan een gedifferentieerd onderwijs- en begeleidingsaanbod. De schoolprofielen verschillen dan ook van elkaar. Deze differentiatie is een bewuste keuze.

De ook overeenkomsten zijn:

 • het zijn openbare scholen
 • alle scholen hebben een veilig schoolklimaat met veel aandacht voor normen en waarden
 • zorg, aandacht en respect zijn begrip ipen die op alle scholen van toepassing zijn
 • alle scholen staan voor een hoge kwaliteit aan onderwijs en begeleiding
 • alle scholen hechten waarde aan goede contacten met ouder(s)/verzorger(s)
 • alle scholen zijn up-to-date ingericht en gebruiken moderne leer- en hulpmiddelen
 • alle scholen hechten waarde aan contacten met de maatschappelijke omgeving

Voor meer informatie klik op logo onderwijsgroep Amersfoort.

 Informatie
 
 Fotoalbum