Verantwoording

Afbeeldingsresultaat voor in praktijk goed
Kwaliteitsonderzoek ProZo 2017

ProZo (Praktijkonderwijs Zelfonderzoek) is een landelijke enquête die wordt afgenomen bij de leerlingen en de ouder(s)/verzorger(s) van de scholen voor praktijkonderwijs. Dit tevredenheidsonderzoek bestaat uit digitale vragenlijsten die we 2 jaarlijks voorleggen aan de ouders, leerlingen en stagebedrijven. Na analyse van de resultaten kiest de school een aantal ontwikkelpunten.

 In januari 2017 hebben een groot deel van de ouders/verzorgers, leerlingen en stagebedrijven de enquête weer ingevuld. Uit de uitslag van de enquête blijkt dat onze school op alle onderdelen een ruime voldoende scoort en op het onderdeel stage, bij ouder(s) / verzorger(s), hoger scoort dan het landelijk gemiddelde.  Ook bij leerlingen scoort de school over het algemeen op veel onderdelen ruim voldoende. Leerlingen willen meer inspraak hebben in zaken waarin ze iets te kiezen hebben of waar ze een mening over hebben. De leerlingen ervaren de leerbronnen niet altijd levensecht of stimulerend.  Daarnaast vindt de leerling dat hij of zij meer wil leren over wat ze in hun vrije tijd kunnen doen en dat de school hem of haar beter moet leren om voor zichzelf op te komen, met kritiek en gevoelens om te gaan. De leerling is zeer tevreden over de begeleiding van school op zijn stage en naar zelfstandigheid.

Naar aanleiding van het tevredenheidonderzoek heeft de school voor komend schooljaar de volgende ontwikkelpunten:

  • We willen de sociale veiligheid op school  en welbevinden van de leerlingen verbeteren. In de lessen zullen we samen met de leerlingen bespreken hoe ze de sociale veiligheid ervaren en wat wij kunnen doen om dit te verbeteren. We hebben de methode BAAZ ingevoerd om sociale vaardigheden bij leerlingen te trainen. Mentoren zullen meer gericht zijn op het welbevinden van de leerlingen. De leerling coach mevr. Toering gaat leerlingen en mentoren daar bij helpen. Jaarlijks wordt de veiligheidsmonitor afgenomen om te meten hoe de leerlingen de sociale veiligheid ervaren.

  • School als stimulerende leeromgeving zal voor het komende jaar een belangrijk bepreekpunt zijn binnen de verschillende overleggen. Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen meer plezier krijgen in school? We zullen op school meer aandacht hebben voor leuke activerende lessen. We gaan de leerlingenraad en leerlingen betrekken bij het bedenken van nieuwe schoolactiviteiten. Docenten willen meer in gesprek gaan met leerlingen, over wat hun bezig houdt. Dit kan in de lessen, maar ook  bijvoorbeeld in de pauze of een andere activiteit

  • Vanuit de stagebedrijven is behoefte aan meer gerichte stage opdrachten. De stagebegeleiders gaan leerlingen concrete opdrachten voor stage meegeven middels het stagelogboek van de leerling. Ouders willen wij actiever betrekken bij de ontwikkeling van de stagecompetenties van het kind. En mentoren gaan meer loopbaangesprekken voeren zodat leerlingen bewuster worden van hun loopbaanperspectief.  

Door op de link te klikken kunt u de resultaten van de enquête inzien.

leerlingen

ProZo_leerlingen_2016-2017.pdf

ouder(s)/verzorger(s)

ProZo_ouders_2016-2017.pdf

Afbeeldingsresultaat voor vensters voor verantwoording vo inloggen


Via de website 'Vensters voor verantwoording' kunt u zien hoe Praktijkonderwijs Trivium College presteert ten opzichte van andere scholen.
 Informatie
 
 Fotoalbum