Visie & missie

Ons onderwijs op realiseert zijn missie door systematisch en doelgericht individuele leertrajecten in te zetten die passen bij het ontwikkelingsniveau van de leerling èn de competenties die maatschappelijk gevraagd worden.

De medewerkers bepalen in gesprek met de leerling en hun ouder(s) wat nodig is voor een optimale ontwikkeling.

Het onderwijs is betekenisvol, uitdagend, geavanceerd, maximaal en effectief.

Om er voor te zorgen dat de leerling zich optimaal ontplooit, is het nodig om stapsgewijs haalbare doelen te formuleren en manieren te vinden om die doelen te bereiken.

Wij zijn een netwerkschool. De school staat open voor de buitenwereld, gebruikt de omgeving waar nodig en zorgt dat de leerlingen in die wereld terecht komen.

Missie

Na het doorlopen van het praktijkonderwijs kan de leerling zelfstandig en volwaardig participeren in de maatschappij. Hij/zij is in staat zelfstandig te werken op het niveau van assistent, te wonen, de vrije tijd nuttig te besteden en om een burger te zijn. Om dit te kunnen leert de leerling, onder andere, een aantal algemene competenties gerelateerd aan een concreet beroep dat bij hem/haar past. Wij gaan uit van de individuele mogelijkheden en talenten van de leerling.



 Informatie
 
 Fotoalbum