Mentor

De mentor is voor de leerling de belangrijkste persoon.
Bij de start van het schooljaar bestudeert de mentor het
dossier en maakt een samenvatting voor de andere
docenten. Deze kunnen dan met de leerling een goede
start maken.
Hij/zij vult het eerste deel van het ondersteuningsplan in.
Hij/zij voert daarna met de leerling een kennismakingsgesprek.

De mentor is het aanspreekpunt voor de leerling in school en is verantwoordelijk voor de oudercontacten:
- kennismakingsavond (bij de start van het schooljaar)
- oudermiddag/avond
- contact zoeken met ouders/verzorgers bij signalen van leerlingen
- mailcontact