Remedial teaching

  • Lezen en spelling
Wanneer leerlingen bij de start van het eerste jaar op het vmbo het eindniveau technisch lezen nog niet hebben bereikt, kunnen zij extra ondersteuning krijgen.
De RT is erop gericht dat leerlingen het eindniveau bereiken of dusdanig redzaam zijn dat ze hun verdere schoolcarrière succesvol kunnen voortzetten.
  • Hulp van Dyslexiecoach
Leerlingen met een leesbeperking krijgen hulp van een dyslexiecoach.
De coach ziet de leerling 3x per jaar. Tijdens het gesprek overleggen leerling en coach welke extra hulp of extra hulpmiddelen wenselijk zijn om op school succesvol te kunnen zijn.
De leerling leert om een goede manier zijn/haar probleem kenbaar te maken aan docenten.
Tevens is het belangrijk dat de leerling leert welke extra ondersteuning nodig is en welke juist niet meer.
De resultaten van het overleg worden vastgelegd op een Maatwerkkaart.

dyslexieprogramma’s
Voor kinderen met dyslexie hebben we extra hulp in de vorm van begeleiding en speciale dyslexieprogramma’s ( ClaroRead).

 

samenwerking Kentalis - Trivium College

Sinds 1-8-2012 werken Kentalis (voorheen Auris) en Trivium College samen met als doel om kinderen met spraak - taal problematiek in het regulier onderwijs beter te begeleiden. Speciale docenten, werkzaam bij Auris (cluster 2) begeleiden leerlingen met spraak- taalproblematiek en ondersteunen docenten in het omgaan met leerlingen met deze problematiek.