Zorgcoördinator

De zorgcoördinatoren op VMBO Trivium College zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de extra begeleiding in de school. Zij  houden het overzicht over de begeleiding en zorgen ervoor dat alle leerlingen op het juiste moment de begeleiding / ondersteuning krijgen die nodig is. Op het VMBO  onderhoudt de zorgcoördinator de contacten met externe instellingen (contactpersoon wijkteam, SOVEE, etc.) Daarnaast zijn zij betrokken bij de aanmeldprocedure van de school.
 
Zorgcoördinator van het VMBO Trivium College is:
Mevr. L. (Lindsay) Hamstra (l.hamstra@triviumcollege.com)