Leerlingen en school

Schoolwaarden en gedragsregels

Respectvol, veilig en verantwoordelijk zijn de schoolwaarden van het VMBO Trivium College. Respect voor elkaars identiteit, leefwijze, culturen, talenten en beperkingen is de basis voor een leefklimaat binnen onze school waar iedereen zich veilig kan voelen en zich kan ontplooien. Deze schoolwaarden zijn vertaald in gedragsregels voor in de klas, de kantine, gangen en het schoolplein en zijn zichtbaar binnen en buiten het schoolgebouw. Met elkaar zijn we verantwoordelijk voor het naleven van de gedragsregels.

 

Smartphones mogen gebruikt worden in de les als leermiddel met toestemming van de docent en zijn tijdens de pauzes toegestaan in de kantine en op het schoolplein.

Leerlingen van de onderbouw blijven tijdens pauzes en tussenuren op het terrein van de school. Leerlingen van de bovenbouw mogen tijdens pauzes en tussenuren het schoolterrein verlaten. Wij vragen alle leerlingen zich buiten het schoolterrein positief op te stellen naar de buurt(bewoners), zodat wij de prettige samenwerking met de buurtbewoners behouden.

De leerlingen zijn verantwoordelijk voor hun school- en overige waardevolle spullen. De school kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij vermissing of diefstal van een smartphone of andere waardevolle spullen. De school stelt elke leerling in de gelegenheid een kluisje te huren waar hun waardevolle spullen veilig zijn.

Van de medewerker en leerling wordt verwacht dat zij kleding dragen die niet afleidt van het doel om leerlingen te onderwijzen. De leerling wordt geacht zich zodanig te kleden dat het leerproces niet belemmerd wordt en een goede communicatie tussen docent en leerling en tussen leerlingen onderling kan plaatsvinden.

Toelichting: De reden om afspraken te maken over kleding vinden wij als school belangrijk. Aanstootgevende kleding kan voor onrust zorgen op school met mogelijk consequenties voor de kwaliteit van het onderwijs en/of de veiligheid van (individuele) leerlingen en medewerkers. Scholen mogen in het algemeen gezichts-bedekkende kleding en accessoires, zoals bijvoorbeeld een chador of een burka, verbieden.

In het kader van een veilige school wordt het volgende niet toegestaan:
             • Roken binnen school en op het schoolterrein;
             • Nuttigen van alcohol en gebruik van drugs;
             • Het bezit van vuurwerk, messen of andere wapens;
             • Pesten en bedreigen (ook via smartphone en sociale media).

Bij het overschrijden van veiligheids- en gedragsregels nemen we passende maatregelen. Er kan overgegaan worden tot een sanctie, een officiële waarschuwing, een schorsing of een verwijdering. Bij een officiële waarschuwing, schorsing of verwijdering wordt altijd contact opgenomen met de ouder(s)/verzorger(s). Afhankelijk van de overschrijding schakelen wij de politie in.