Leerlingenraad

leerlingenraad.pngVmbo Triviumcollege heeft ook een leerlingenraad. De leerlingenraad denkt mee over verschillende zaken binnen het Vmbo o.l.v. de MR.

Artikel 1: Algemeen

De vrijheid van meningsuiting is ieders recht. We houden ons daarbij aan de Nederlandse regels en wetten. De leerlingen van het Triviumcollege  kunnen ideeën, vragen, klachten en opmerkingen kenbaar maken via de leerlingenraad.

leerlingenraad_16-17_20.jpg