Leerwegen en opleidingen

VMBO Trivium College is een kleine school met 350 leerlingen. De school wil een open klimaat scheppen waarbij alle leerlingen zich vertrouwd en veilig voelen en waar ze de aandacht krijgen die ze verdienen.

Op VMBO Trivium College worden twee leerwegen aangeboden:

  • de basisberoepsgerichte leerweg
  • de kaderberoepsgerichte leerweg

in de profielen:

  • Dienstverlening en producten (D&P)
  • Economie en ondernemen (E&O)
  • Media, Vormgeving en ICT (MVI)

De basisberoepsgerichte leerweg

Deze leerweg is sterk praktijkgericht en bereidt de leerling voor op middelbaar beroepsonderwijs op niveau 2. De algemeen vormende vakken staan in dienst van de beroepsvoorbereidende vakken. De leerling doet examen in vier algemeen vormende vakken en een beroepsgericht programma.

De kaderberoepsgerichte leerweg
Deze leerweg bestaat uit algemeen vormende en beroepsvoorbereidende vakken. Zowel in theorie- als in praktijkvakken biedt deze leerweg een uitstekende voorbereiding op de opleidingen op niveau 2, 3 en 4 van het MBO.