Stage

In het kader van LOB (loopbaanoriëntatie en –begeleiding) worden in de periode van 6 oktober t/m 17 oktober de “Werk-Weken” georganiseerd. Leerlingen uit het 4e leerjaar gaan ervaren wat werk is. Ze maken de eerste verkenningen op de arbeidsmarkt door het in de praktijk te ervaren. Je CV opstellen, je sollicitatiebrief maken, onderzoek doen naar bedrijven, ……… . Waar liggen je talenten en wat kun je ermee doen in je toekomstige beroep? Hoe maak je gebruik van een netwerk en hoe belangrijk is dat? Dat zijn nog maar een paar vragen waar leerlingen mee aan de slag gaan gedurende twee weken.
We maken een verbinding tussen praktijkvakken en de AVO vakken. Voor de AVO vakken ligt er de uitdaging om het vak een maatschappelijke dimensie mee te geven. Daarbij kun je de vraag stellen waar het AVO vak ingepast kan worden in het toekomstige beroepsbeeld van de leerling.

Leerlingen van Handel / Administratie gaan twee weken op stage. Het liefst in een administratieve functie of binnen de detailhandel, horeca, logistiek of andere dienstverlening waarbij administratieve handelingen kunnen worden verricht. De stage heeft een omvang van ongeveer 32 klokuren per week, waarbij iedere leerling begeleid zal worden door een stagecoach. De stagecoach is een docent van de praktijkvakken HA/ADM.

Leerlingen uit de richtingen ICT en SDV lopen in deze periode ook stage als zij zelf een goed stageadres kunnen regelen dat aansluit bij hun opleiding. ICT-leerlingen kunnen o.a. stage lopen bij de stichting Future of Fame. Hier kunnen ze speciale multimedia opdrachten uitvoeren in een professionele omgeving.

De leerlingen van ICT en SDV die geen geschikte stageplaatsen kunnen vinden, werken in deze periode op school aan de prestatieopdracht. Het programma van SDV biedt, gedurende het gehele jaar, prestatie opdrachten aan die dicht tegen de praktijksituatie aan liggen.


Zie ook bijgevoegde links: http://youtu.be/2Q79YsMmuVo                                          http://youtu.be/hxnD8dTSIsI