Examenresultaten & Uitstroom

examen 2016 basis kader gl tl Totaal
per 1 oktober 2015 23 20 2 4 49
teruggetrokken         0
deelnemers examen 23 20 2 4 49
gezakt       1 1
geslaagd 23 20 2 3 48
slagingspercentage 100% 100% 100% 75%  
examen 2017 kader  basis  gl  tl  totaal
           
per 1 oktober 2016 23 37     60
teruggetrokken 1       1
deelnemers examen 22 41      63
gezakt 0 0      0
slagingspercentage 100% 100%      
Verschil kader: 
4 leerlingen van mavo (gl) naar kader    
           
examen 2018 basis kader gl tl Totaal
per 1 oktober 2017 36 49     85
teruggetrokken    1     1
deelnemers examen 35* 48     83
gezakt   1     1
geslaagd 35 47     82
slagingspercentage 100% 98%      
* 1 leerling doet gespreid examen 2 jr.
Uitstroom 2018  niveau    
MBO sector  2 3 4 totaal
Handel     1 1
Mobiliteit, transport, logistiek en maritiem 2 1   3
ICT en Creatieve industrie 1 4 7 12
Specialistisch vakmanschap 1   1 2
Techniek en Gebouwde omgeving     2 2
Voedsel, groen en gastvrijheid 2 1 3 6
Zakelijke dienstverlening en veiligheid 13 1 10 24
Zorg & Welzijn     2 2
Zorg, welzijn en sport 16 2 7 25
Beveiliging/Toezicht en Veiligheid 5     5
  40 9 33 82
Uitstroom 2017
De leerlingen die in 2017 de school met een diploma hebben verlaten, zijn naar verschillende beroepsrichtingen uitgestroomd. 

Samengevat             

basisberoepsgerichte leerweg

 15 leerlingen naar economie 
  9                          zorg/welzijn 
  7                          sport/beveiliging

kaderleerlingen

  9 leerlingen naar Zorg/welzijn 
  4                          sport/beveiliging 
  9                          ict/media 
13                          economie
  2                          diversen

Download het volledige overzicht waarin je leest naar welke beroepsrichtingen de leerlingen zijn uitgestroomd: uitstroom_2017.pdf