VMBO

Leerlingen volgen hier voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (VMBO) van leerjaar een tot en met vier. Het beschikken over basisvaardigheden en algemene kennis (basisvorming) is belangrijk. In leerjaar drie en vier bestaat het onderwijsprogramma uit algemene vakken en een beroepsvoorbereidend programma.
 
VMBO Trivium College biedt VMBO. We bieden extra begeleiding als de leerling extra hulp nodig heeft om zijn/haar diploma te halen. Tijdens de hele opleiding leggen wij het accent op taalverwerving, taalverzorging en rekenvaardigheid.   
 
Nieuwe profielen VMBO Trivium College

Met ingang van februari 2016 start het tweede leerjaar van VMBO Trivium College met de nieuwe profielen. Het VMBO biedt twee profielen aan;
Dienstverlening & Producten en Economie & Ondernemen.

Leerlingen zullen ook profiel- en keuzedelen van andere profielen kunnen kiezen om zo kennis te maken met verschillende beroepenwerelden.Door loopbaanleren worden leerlingen voorbereid op het maken van een goede keuze in het MBO.
Download de bijlage om een goed beeld te krijgen van wat wat wij gaan aanbieden;  
Ontwerp_programma_ber._vakken_2017-2018.pdf