MR

Iedere school neemt belangrijke beslissingen die te maken hebben met het onderwijs. Ouders kunnen hierover meedenken in de DMR. De raad adviseert de directie over onderwerpen als lesaanbod en ouderbijdrage. De directie is eindverantwoordelijk, maar de argumenten van de medezeggenschapraad wegen zwaar mee in de uiteindelijke beslissing. Door actief te zijn in de DMR kunt u invloed uitoefenen op de gang van zaken op het Trivium College in het algemeen en op het Vmbo in het bijzonder. Via school kunt u altijd contact opnemen met de DMR door een e-mail te sturen naar de dmrTriviumcollege@triviumcollege.nl
 
In de DMR van het Trivium College zitten ook vertegenwoordigers van de twee andere locaties, Praktijkonderwijs en Mavo. De DMR van het Trivium College heeft in totaal 12 leden. Elke locatie is wordt vertegenwoordigd door 2 medewerkers en 2 ouders/leerlingen.

vertegenwoordiging namens het VMBO:
medewerkers VMBO:

  • dhr. A. Cijfer
  • dhr. M. Elkarti

ouder(s)/verzorger(s):

  • vacature
  • vacature