Ouders en school

Communicatie met ouder(s) en verzorger(s)

 

Aan het begin van het schooljaar wordt voor de ouder(s) / verzorger(s) een kennismakingsavond georganiseerd met de mentoren van de groep waarin uw kind zit. De mentoren geven op deze avond aan hoe zij bereikbaar zijn, als u vragen heeft over uw kind en school gerelateerde zaken. Daarnaast vertellen zij over de werkwijze van VMBO Trivium College en wat u dit schooljaar kunt verwachten.
Na de eerste periode (ongeveer 10 weken) staat een volgend contactmoment tussen mentor en ouder gepland. Lopende het schooljaar is er regelmatig contact tussen de mentor en u. Het is tenslotte van groot belang dat we elkaar op de hoogte houden over het functioneren van uw kind op school en thuis. Wij zullen u ook veelvuldig per email informeren d.m.v. een nieuwsbrief.
Indien extra begeleiding gewenst is van onze schoolpsycholoog, jeugdarts GGD of maatschappelijk werkende, zal vooraf altijd om uw toestemming worden gevraagd.