Verantwoording

Via de website 'www.scholenopdekaart.nl' kunt u zien hoe VMBO Trivium College presteert ten opzichte van andere scholen en hoe ouders en leerlingen de school waarderen.
klik op de link hieronder:

www.scholenopdekaart.nl/Middelbare-scholen/1823/VMBO-Trivium-College/categorie/Waardering
 
 
In februari 2016 zijn ouders en leerlingen uitgebreid geënquêteerd. In april zijn de leerlingen bevraagd vanuit  'Vensters voor verantwoording / scholenopdekaart'.
In februari hebben we leerlingen en ouders vragen voorgelegd over: ons onderwijsaanbod, het contact met medewerkers VMBO Trivium College, huiswerk en toetsen, de communicatie met thuis enz. Leerlingen en ouders scoorden de vragen op een schaal van 1 tot 4. 
De uitslag van het tevredenheidsonderzoek zal, in overleg met MR, leerlingenraad en het team van de locatie, de basis vormen voor het maken van een verbeterplan ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs op VMBO Trivium College en zal onderdeel gaan uitmaken van het teamplan voor het schooljaar 2016-2018.  
In de link hieronder vind je uitkomsten van de hele leerling- en ouderenquête afgenomen op VMBO Trivium College

Verslag_tevredenheid_leerlingen_2015-2016.docx

Verslag_tevredenheid_ouders_2015-2016.docx